Co mnie gryzie?
  • Wycinka kasztanowców w ul. Kasztanowej (Orłowo)

  • Na wniosek mieszkańców w celu ustalenia faktycznego stanu kasztanowców na ul. Kasztanowej wykonana została ekspertyza dendrologiczna. Została ona poparta wizją lokalną w lutym 2018. Po uzyskaniu zgody RDOŚ (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) w Gdańsku w kwietniu 2018 r. Uchwałą Rady Miasta zniesiono formę ochrony przyrody dla jedenastu kasztanowców planowanych do wycinki. W kolejnym etapie miejsca po wyciętych drzewach obsadzone zostaną młodymi kasztanowcami. Do wycinki przewidziano zaledwie 11 drzew niosących największe zagrożenie dla budynków. Planowana wycinka odbywa się od samego początku w porozumieniu zarówno z Mieszkańcami ulicy Kasztanowej jak i stosownymi organami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody.

  • Budynek po sanatorium (Orłowo)

  • Chyba każdego spacerującego po Bulwarze Marysieńki porusza psująca krajobraz ruina dawnego budynku sanatorium w Orłowie. Niestety teren wraz z ruiną dawnego sanatorium nie należy do Miasta. Jest on własnością prywatną. Teren, na którym znajduje się stary budynek po sanatorium, jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego i nic nie stoi na przeszkodzie by można było rozpocząć tam budowę nowego obiektu. Nowy plan dla tego terenu, uzupełniony o uwagi mieszkańców czeka jeszcze na akceptację pomorskiego konserwatora zabytków. Na przełomie października i listopada będą mogli zapoznać się z nim mieszkańcy, a jeśli nie będzie wymagał kolejnych zmian, zacznie obowiązywać w pierwszym kwartale 2019 roku. Tenże nowy plan zezwalać będzie na lokalizowanie na parterze budynku ogólnodostępnych usług, a na wyższych kondygnacjach - hotelu lub apartamentów. Nie ma możliwości by powstało tam osiedle wykraczające poza obrys budynku ze względu na sąsiedztwo rezerwatu przyrody. Nie ma więc mowy nie tylko o zamkniętym, ale w ogóle o jakimkolwiek osiedlu. Czekamy wszyscy na inwestora! A propos postulatu mieszkańców, żeby budować sanatorium, trzeba pamiętać, że jest to teren prywatny i czas pokazuje, że przez lata nie znalazł się inwestor, który zdecydowałby się tam budować sanatorium. Jeśli damy inwestorowi szersze możliwości: budowę hotelu lub apartamentowca, zwiększa się szansę, że inwestor weźmie na barki uporządkowanie tego obszaru.

  • Wycinka drzew na Wielkopolskiej (Mały Kack / Orłowo)

  • Co pewien czas Mieszkańców „elektryzuje” wiadomość o planowanej hekatombie dla drzew wzdłuż ul. Wielkopolskiej. Ma mieć ona związek z budową ostatniego, brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej, dzięki któremu zlikwidowana zostanie „rowerowa dziura” między al. Zwycięstwa a Wielkopolską. Wycięte zostaną zaledwie pojedyncze drzewa. Przy ul. Łowickiej do wycięcia pójdą wyłącznie drzewa na potrzebę budowy lewoskrętu, a nie drogi rowerowej. Droga rowerowa będzie prowadzona OBOK DRZEW, a nie zamiast nich. Jej przebieg specjalnie został wyznaczony tak, aby uratować jak najwięcej drzew.